آمار

برآورد میزان آب صرفه جویی شده جهت برنامه ریزی قابل اطمینان در مدیریت تقاضای آب

دریافت این فایل

نظریه احتمال و مجموعه های فازی

دریافت این فایل

مقاله کاربرد مبدل های در صنایع مختلف

دریافت این فایل

طرح آماری بررسی سنی جامعه خارج از مدرسه كه شما در طی روز با آن هاسر و كار دارید

دریافت این فایل

فایل آمار نمرات درس ریاضی دبیرستان شهید بهشتی (به همراه فایل اکسل)

دریافت این فایل

آمار آیا بیشتر پدران دانش آموزان دارای مدرک تحصیلی بالایی هستند؟

دریافت این فایل

تحقیق جبر

دریافت این فایل

تحقیق ریاضیات چیست

دریافت این فایل

آمار (نظرسنجی تلفنی از مردم درباره محرم وعزاداری)

دریافت این فایل

تحقیق زندگی نامه کالین مکلورن

دریافت این فایل