پژوهش ها

بررسی اثر قلیا برروی پنبه در محیط مایكروویو

دریافت این فایل

اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانك رفاه

دریافت این فایل

فایل آفات، افت کش‌ها و محیط زیست چشم اندازی تاریخی درباره احتمال کاهش افت کش

دریافت این فایل

تحلیل رابطهعوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی

دریافت این فایل

عروسكهای تك فریم (تئاتر)

دریافت این فایل

مباحث تئوری و شناختی كلاس درس تربیت بدنی و روش تدریس آن

دریافت این فایل

بررسی موردی رودخانه بالیخلی چای

دریافت این فایل

زندگی و مرگ ستارگان بررسی کهکشانها و اجرام آسمانی

دریافت این فایل

بررسی معجزات 3 تن از انبیاء (ع)

دریافت این فایل

فایل اهمیت حشرات در زندگی انسان

دریافت این فایل