سیاسی

تاثیر سیاست خارجی ایران بر گروه های جهاد اسلامی و حماس

دریافت این فایل

آشنایی با جنبش های دانشجویی و نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه

دریافت این فایل

سیر تحول و چگونگی پیدایش شهرهای جدید

دریافت این فایل

بررسی احکام مربوط به توقیف اموال

دریافت این فایل

عملیات در عراق

دریافت این فایل

بررسی اهداف و تکنولوژی های جدید نیروی دریایی ارتش آمریکا

دریافت این فایل

نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط بین الملل

دریافت این فایل

بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر كشورها

دریافت این فایل

تهاجم فرهنگی و آثار آن بر جامعه امروزی

دریافت این فایل

محدودیت های اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ایی در اسناد حقوق بشر

دریافت این فایل