متفرقه

مقاله شناسایی و طبقه بندی شاخص های مؤثر ارزیابی کیفیت ساخت سدهای خاکی و سنگریزه ای

دریافت این فایل

مقاله روند تدوین فهرست انتشار آلاینده های هوا

دریافت این فایل

مقاله بررسی و مقایسه وضعیت محیط طبیعی حوضه آبریز رودخانه های دز و کارون

دریافت این فایل

مقاله A comparison of WEPP and SWAT for modeling soil erosion of Torogh watershed in Khorasan Razavi Province

دریافت این فایل

مقاله نقش نانوسیلیس بر دوام بتن های خودتراکم حاوی پوزولان های مختلف در محیط های خورنده

دریافت این فایل

مقاله ارزیابی میزان افت چوب گونه راش Fagus orientalis از مرحله قطع تا خروج چوب ازجنگل مطالعه موردی: جنگلهای حوزه آبخیز لومیر

دریافت این فایل

مقاله آنالیز خیز ورقهای مدرج تابعی بصورت مشابه سازی با ورق همگن بکار رفته در سازه های فضایی

دریافت این فایل

مقاله کمبود روی و مواد غذایی غنی شده با روی

دریافت این فایل

مقاله ارزیابی ضریب عکس العمل افقی بستر بر اساس تحلیل عددی و نتایج آزمایش بارگذاری صفحه

دریافت این فایل

مقاله وحدة الأمة وسبل التخلص من الطائفیة والمذهبیة (قالو فی التقریب والوحدة)

دریافت این فایل