مقالات آموزشي

پاورپوینت تروریسم چیست

دریافت این فایل

ترجمه مقاله Modelling of child psychology tests based game learning مدلسازی آزمون روانشناسی کودک مبتنی بر یادگیری بازی

دریافت این فایل

پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی در روشها و فنون تدریس

دریافت این فایل

آموزش و آزمون لغات تافل بخش هشتم

دریافت این فایل

پاورپوبنت انواع ارزشیابی

دریافت این فایل

انواع سوئیچ­های نوری و کاربردهای آنها

دریافت این فایل

پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه به همراه فایل Word

دریافت این فایل

پاورپوینت سمینار مبانی رفتار فرد در سازمان مدیریت رفتار انسانی در سازمانها

دریافت این فایل

آموزش و آزمون لغات تافل بخش یازدهم

دریافت این فایل

پاورپوینت اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی

دریافت این فایل