فناوري اطلاعات

بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر

دریافت این فایل

نقش رسانه در بازتاب و پیشگیری جرائم و انحرافات

دریافت این فایل

شباهت در شبکه‌های دوستی: انتخاب یا نفوذ؟اثر محدود به شرایط و ویژگی‌های غیر قابل مشاهده فردی

دریافت این فایل

کتاب روش تحقیق رشته مهندسی فناوری اطلاعات

دریافت این فایل

پاورپوینت لیزر چیست؟

دریافت این فایل

بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

دریافت این فایل

ایجاد و مدیریت شبکه های اطلاعاتی مبتنی بر تجهیزات سخت افزاری سیسکو

دریافت این فایل

کتاب آمار احتمال رشته مهندسی فناوری اطلاعات

دریافت این فایل

تحقق الگوی معماری به منظور پشتیبانی از ایده امنیت به عنوان سرویس

دریافت این فایل

کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول)

دریافت این فایل