طرح هاي توجيهي

پروژه کارآفرینی تولید خوراک دام و طیور (به ظرفیت تولید 15000 تن در سال)

دریافت این فایل

پروژه کارآفرینی تسمه مغناطیسی

دریافت این فایل

پروژه کارآفرینی مرغداری (پرورش مرغ تخم گذار)

دریافت این فایل

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید پانلهای گچی

دریافت این فایل

پروژه کارآفرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا

دریافت این فایل

پروژه کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ)

دریافت این فایل

پروژه كارآفرینی تولید ترانس

دریافت این فایل

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سیم خاردار

دریافت این فایل

پروژه کارآفرینی احداث مرغداری گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه در ورامین

دریافت این فایل

پروژه کارآفرینی شركت تعاونی كاركنان نداجا

دریافت این فایل