علوم پايه

بسته بندی مواد غذایی (بررسی مهاجرت مواد از بسته بندی های پلاستیکی تک لایه به مواد غذائی درون آنها)

دریافت این فایل

بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید

دریافت این فایل

هنر تحقیقی پیرامون ‌استندهای گرافیكی

دریافت این فایل

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی كاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غیرفعال میانسال

دریافت این فایل

جزوه زبان پزشکی (قسمت دوم)

دریافت این فایل

بررسی میدان مغناطیسی زمین

دریافت این فایل

بررسی شناسائی، درمان،کنترل و پیشگیری بیماری آنفلوانزای مرغی

دریافت این فایل

بررسی تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارك و باغسازی

دریافت این فایل

جزوه مهندسی صنایع غذایی

دریافت این فایل

جزوه مجموعه تست رشته تغذیه

دریافت این فایل