بایگانی | اکتبر 2017

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

ویژگیهای بافتی نهشته های کرانهای جنوب دریای خزر در رودسر، گیلان

دریافت این فایل

مقاله مقایسه رشد گیاهچه های 10 و 20 روزه کلزا تحت تیمار سرب و اسید سالیسیلیک در شرایط کشت هیدروپونیک

دریافت این فایل

رویکرد نظری بر آخرین ویرایش مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه در راستای تعالی سازمان های فنی ومهندسی

دریافت این فایل

آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن، چالش ها و راهبردهای مواجهه با آن

دریافت این فایل

مقاله رابطه گشودگی به تجربه و درک از خود با تعالی پس ترومایی در جانبازان

دریافت این فایل

مقاله شواهد دگرریختی در کانی های موجود در گرانیت های اچستان

دریافت این فایل

مقاله ARCHITECTURAL DAYLIGHTING ANALYSIS OF PHOTOVOLTAIC PANELS OF BIPV WITH ZERO ENERGY EMISSION APPROACH

دریافت این فایل

مقاله Texture Classification Using Dominant Gradient Descriptor

دریافت این فایل

بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد

دریافت این فایل

پروژه عملیاتهای واحد در فرآیند پلیمر

دریافت این فایل