بایگانی | سپتامبر 2017

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

مقاله تاثیر ادراک مشتریان ازبرند بانک برکیفیت خدمات و ارزش ادراکی (مبتنی بر وفادارسازی مشتری)

دریافت این فایل

مقاله بررسی تاثیر عناصر آلومینیوم و مس بر رفتار خوردگی آندهای سربدر اکسید کبالت تولید شده به روش متالورژی پودر در مقایسه با آندهای سربدرکلسیمدرقلع مجتمع مس سرچشمه

دریافت این فایل

مقاله ادغام زمان بندی در محیط های تولیدی Flow shop و مکانیزم تعیین میزان محصول قابل تعهد پیشرفته در سیستم های تولیدی پیش بینی محور

دریافت این فایل

خانه هنر گلپایگان با رویکرد احیا فرهنگ و هنر بومی

دریافت این فایل

مقاله عوامل مؤثر ر طراحی و کیفیت زیست محیطی و بصری حاشیه بزگراه پاسداران تبریز

دریافت این فایل

مقاله بررسی عشق در جامعه امروزی

دریافت این فایل

مقاله تعیین برخی خواص رئولوژیکی برگ و سرشاخه های نیشکر

دریافت این فایل

A Novel Method for Mean Geometry Estimation of Chest Anatomy

دریافت این فایل

مقاله بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

دریافت این فایل

ارزیابی روند تغییرات شوری خاک حاصل از کاهش آب دریاچه ارومیه و اثر زیست محیطی آن بر محیط پیرامون با استفاده از سنجش از دور

دریافت این فایل