بایگانی | آگوست 2017

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

حداکثر فاصله تیرهای فرعی در سقف های مرکب عرشه فولادی با تاکید بر تغییرشکل و ارتعاش سقف ها

دریافت این فایل

مقاله Investigation of Failure Potential of Intervertebral Disc Using Poroelastic Finite Element Modeling

دریافت این فایل

پاورپوینت پل و اجرای آن

دریافت این فایل

پاورپوینت فاژها، اهمیت و کاربرد آنها

دریافت این فایل

نقش برند جهانی و متغیرهای تعدیل گر و میانجی مرتبط بر گرایش پرداختهای بالاتر مصرف کننده

دریافت این فایل

مشکلات جنسی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به مولتی پل اسکلروزیس

دریافت این فایل

بررسی پیامدهای منفی افزایش تراکم ساختمانی بر محیط زیست شهری

دریافت این فایل

مقاله توافق سنجی مولفه های تبیین كننده كیفیت آموزش عالی كشاورزی

دریافت این فایل

مقاله مروری بر مشکلات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی توسط تشکلهای آب بران مطالعه موردی برروی شبکه آبیاری و زهکشی درودزن

دریافت این فایل

آسیب شناسی حقوقی مجموعه وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور

دریافت این فایل