بایگانی | جولای 2017

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

بررسی و امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ERP با شرایط درون سازمانی در شرکت پالایش گاز پارسیان

دریافت این فایل

بررسی روش های بهبود کیفیت سرویس جریان های ویدئویی در شبکه های مبتنی بر نرم افزار و ارائه روشی برای پیاده سازی شبکه های توزیع محتوا در شبکه های مبتنی بر نرم افزار

دریافت این فایل

مقاله بررسی تأثیر امواج فراصوت در عصاره گیری از پوست گردو و مقایسه با روش معمول

دریافت این فایل

مقاله بررسی عددی اثر تغییر شعاع خم در پدیده برگشت فنری مربوط به عملیات خمکاری کناره ورق فولادی

دریافت این فایل

بررسی کمیت و کیفیت اسانس گیاه کلپوره در نواحی مختلف ایران

دریافت این فایل

تحلیل عددی تورق در صفحات تقویت شده مرکب با استفاده از مدل ناحیه چسبناک

دریافت این فایل

مقایسه عملکرد رفتار پی دامن دار و پی صندوقه ای در خاکهای دانهای با استفاده از روشهای عددی

دریافت این فایل

نقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی (مطالعه موردی : بانک سپه منطقه شرق تهران )

دریافت این فایل

مقاله Association of decreased expression of activator of CREM in testis (ACT) and incidence of spermatogenesis failure

دریافت این فایل

مقاله اصلاح و تکمیل متد طبقه بندی محیط های صنعتی از نظر خوردگی اتمسفری

دریافت این فایل