بایگانی | ژوئن 2017

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

مقاله بررسی امکان جایگزینی روش های بی خاک ورزی و کم خاک ورزی بجای کشت متداول گندم دیم و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد دانه

دریافت این فایل

مقاله بررسی رابطه سبک های یادگیری و روش تدریس در ارتقاء کیفیت آموزش

دریافت این فایل

مقاله بادگیر جاذبه گردشگری ایران

دریافت این فایل

مقاله مقایسه بازدهی سهام رشدی و ارزشی – رویکرد صنعت محور

دریافت این فایل

مقاله Energy Regeneration in Natural Gas Pressure Reduction Stations by Use of Gas Turbo Expander

دریافت این فایل

مقاله تعدیل و تصحیح سرشماریها و ارزیابی آنها با نرم افزار PAS

دریافت این فایل

امکان سنجی اقتصادی کارخانه بازیافت قطعات الکترونیکی: مطالعه موردی مادربرد کامپیوتر

دریافت این فایل

مقاله مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت باربری و نشست بستر های رسی تقویت شده توسط Stone Column در حالت های مسلح شده و غیر مسلح

دریافت این فایل

تحقیق سبک در محتوا

دریافت این فایل

مقاله تبیین راهکارهای طراحی محله معاصر ایرانی (با تکیه بر اصول دین اسلام)

دریافت این فایل