بایگانی | می 2017

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

تحقیق شرکت نوش مازندران

دریافت این فایل

روشهای نگهداری مواد غذایی

دریافت این فایل

مقاله بررسی استفاده از فولاد کم مقاومت بر روی رفتار دینامیکی غیر خطی ساختمانهای بتن مسلح مقاوم سازی شده با مهاربند خارج از مرکز با پیوند قائم تک وجفت

دریافت این فایل

تغییرات فصل رشد شهرستان خرم آباد در راستای تغییرات اقلیمی

دریافت این فایل

مقاله اصلاح ضرایب کرولت به منظور کاهش نویز تصاویر اولتراسوند و مقایسه آن با روشهای متداول

دریافت این فایل

مقاله بررسی کیفیت پساب فاضلاب شهری شمال اصفهان ( سالهای 1381 تا (1383 و ارزیابی آن جهت استفاده در بخش کشاورزی یا ورود به محیط زیست ( سالهای 1381 تا (1383

دریافت این فایل

بررسی رابطه رشد اقتصادی با شاخص فلاکت در ایران

دریافت این فایل

استفاده از باکتری اشرشیاکلی نشان دار شده با نانو ذره کوانتومی cdse برای ارزیابی انتشار پاتوژن ها در فرآورده های غذایی دریایی

دریافت این فایل

Mechanical Properties of HNT/PA6 Nanocomposites: The Effects of HNTs Loadings and Surface Activation

دریافت این فایل

توسعه صنعت گردشگری دریایی با استفاده از راهبرد بازاریابی

دریافت این فایل