بررسی رابطه بین میزان آموزش انتقال یافته و عملکرد فرد در سازمان های خدماتی؛ مطالعه موردی شرکت سایپا یدک

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه بین میزان آموزش انتقال یافته و عملکرد فرد در سازمان های خدماتی؛ مطالعه موردی شرکت سایپا یدک دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین میزان آموزش انتقال یافته و عملکرد فرد در سازمان های خدماتی؛ مطالعه موردی شرکت سایپا یدک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه بین میزان آموزش انتقال یافته و عملکرد فرد در سازمان های خدماتی؛ مطالعه موردی شرکت سایپا یدک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه بین میزان آموزش انتقال یافته و عملکرد فرد در سازمان های خدماتی؛ مطالعه موردی شرکت سایپا یدک :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در مقاله حاضر، به بررسی وجود رابطه معنی دار بین آموزش انتقال یافته پرسنل و امتیازات ارزیابی عملکرد آنها در شرکت سایپا یدک می پردازیم. جامعه آماری متشکل از کلیه پرسنل ستادی شرکت خدماتی سایپا یدک می باشد که با روش نمونه گیری طبقه بندی با تخصیص متناسب و به صورت تصادفی 130 نفر انتخاب شده اند. جهت سنجش میزان رابطه مذکور پرسشنامه ای که بر پایه مدل اصلاح شده هولتون طراحی گردیده، به کار گرفته شده است. در این مدل 16 متغیر در 4 حوزه انگیزش، عوامل ثانویه، عوامل محیطی و توانایی تعریف شدهاند. نتایج بدست آمده حاکی از آنست که تمام این عوامل در شرکت سایپا یدک از وضعیت مطلوبی برخوردار می باشند.نتایج نشان می دهد که تمامی 16 شاخص مدل در وضعیت مطلوب قرار دارند و رابطه معناداری بین دو متغیر اعتبار محتوی و تلاش برای انتقال با عملکرد فردی وجود دارد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید